Last ned som PDF

168 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet En jobb å eldes med?

Evaluering

En jobb å eldes med? kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg

I denne rapporten rettes søkelyset på arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og organisatoriske forhold i seks kommunale sykehjem. Langvarig sykefravær og uførepensjon som årsak til avslutning av jobbkarriere, er et generelt problem for velferdsstaten, og for helsesektoren spesielt. Forholdene på arbeidsplassen har betydning for sykefravær. Arbeidet i eldreomsorgen er givende, men også preget av høyt tempo og tunge tak, med risiko for slitasjeskader med påfølgende uførhet. Selv om det generelt er høyt sykefravær i denne gruppen, og lav gjennomsnittlig pensjonsalder, er det noen institusjoner som peker seg ut i positiv retning. Problemstillingen for prosjektet har der vært, hva kjennetegner den "gode" arbeidsorganisasjonen, og hvilken lærdom kan vi utlede fra denne?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Merethe J. Sollund og Agnete Wiborg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-561-1