Last ned som PDF

32 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Ny karriere eller ny barriere?

Evaluering

Ny karriere eller ny barriere? arbeidsdimensjonen ved soning

Til enhver tid er det rundt 3000 innsatte i landets fengsler og overgangsboliger. I tilknytning til soningsforløpet, deltar den enkelte innsatte/domfelte i ulike former for arbeid, aktivitet og utdanning. Samlet sett foregår det en betydelig yrkesrettet rehabilitering knyttet til soningsforløpet innen den norske kriminalomsorgen. Det har imidlertid eksistert lite forskningsbasert kunnskap knyttet til arbeidsdrift, arbeidstrening og yrkesrettet rehabilitering innen denne sektoren. Formålet har vært å beskrive omfanget, innholdet og organisering av disse tilbudene i fengsler og overgangsboligene, samt å kartlegge hvordan avdelingslederne for slike aktiviteter ved de enkelte soningsenhetene vurderer tilbud og hensiktsmessighet ut fra sitt sted.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Lise Lien og Terje Olsen

Språk

norsk (bokmål)