Last ned som PDF

84 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Reaktivisering av uførepensjonister

Evaluering

Reaktivisering av uførepensjonister potensial og hindringer

Antall personer som mottar uførepensjon, har stadig økt de siste 25 årene. Hensikten med denne rapporten er å kartlegge hva de uførepensjonerte selv mener om muligheten for reaktivisering, og hvilke hindringer som ligger i veien for en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Dette er belyst gjennom følgende tre delproblemstillinger: 1) Hvor mange og hvilke grupper av uførepensjonister har vurdert å komme helt eller delvis tilbake i arbeid? 2) Hvordan vurderer de uførepensjonerte selv sannsynligheten for å endre sin tilknytning til arbeidsmarkedet? 3) Hvilke barrierer/hindringer kan sies å være til stede i arbeidsmarkedet, i trygdesystemet eller hos den enkelte uførepensjonist, slik at de ikke ønsker, har evne eller får mulighet til å jobbe?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

FAFO

Forfatter

Rolf K. Andersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7422-576-7