Last ned som PDF

17 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Den regionale stat — enhet og mangfold

Studie

Den regionale stat — enhet og mangfold

Norsk institutt for by- og regionforskning har etter oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomført en studie hvor hensikten har vært å undersøke konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Mer spesifikt har studien sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper problemer for kontakt, samarbeid og samordning mellom de regionale statlige enhetene, og mellom regional statsforvaltning og brukergruppene: fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og publikum.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Tore Hansen, Gro Sandkjær Hanssen, Leif Arne Heløe og Inger Marie Stigen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning Kommuner og regioner

Virkemidler

samordning