Last ned som PDF

25 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder?

Evaluering

På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? en validering av måleinstrumentet LMX-7

Det er i de siste årene foretatt flere studier som belyser eldre arbeidstakeres situasjon på arbeidsmarkedet og arbeidsplassen. Disse gir oss kunnskap om bl. a. arbeidstakeres og lederes holdninger til seniorpolitikk, tilpasning, trivsel og pensjoneringsspørsmål. Eksisterende studier gir grunnlag for å utvikle virksomheters seniorpolitikk, men de gir lite bidrag til å øke vår forståelse for forholdet mellom ledere og medarbeidere, og hvordan dette forholdet gir seg utslag i medarbeideres beslutninger om pensjoneringstidspunkt. Hensikten med denne studien er å utprøve og validere et måleinstrument for norske forhold. Måleinstrumentet er tidligere mye brukt i USA, og har til hensikt å måle relasjonene mellom leder og medarbeider (LMX) på individnivå. Det andre målet med studien er å se om det finnes sammenhenger mellom LMX og trivsel, involvering, opplevelse av arbeidsmiljøet og ønsket om å slutte tidligst mulig i arbeidslivet.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Stavanger

Forfattere

Trude Furunes og Reidar J. Mykletun

Språk

norsk (bokmål)