Last ned som PDF

64 sider

0.71 MB

Forsiden av dokumentet Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017

Studie

Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Denne rapporten presenterer funn fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse til barnehageansatte som tar videreutdanning i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage. Målet med strategien er blant annet å heve kompetansen for barnehageansatte, og inkluderer ulike kompetansehevingstiltak rettet mot alle ansatte. Undersøkelsen viser at mange opplever å ha stort utbytte av studiet. Nesten alle svarer at studiet har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis, gjort dem mer engasjert i arbeidet sitt og at de har eller skal forandre egen praksis. Videre vurderer omtrent alle kvaliteten på studiet som god eller svært god.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Fazilat Siddiq og Cay Gjerustad

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702954

Tema

utdanning og forskning