Last ned som PDF

26 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Sammenstilling etter 
gjennomført evaluering

Evaluering

Sammenstilling etter gjennomført evaluering Terrortrussel mot Norge juli 2014

Sent i juli 2014 ble norske myndigheter varslet om en alvorlig, konkret og uspesifikk terrortrussel. Myndighetenes håndtering av situasjonen falt i all hovedsak innenfor uke 30 og 31. Offentligheten ble informert om den foreliggende trusselen, og en rekke tiltak ble iverksatt, dels for å avverge et terroranslag, dels for å stå best mulig rustet dersom et anslag likevel skulle komme. Trusselen materialiserte seg ikke – denne gang ble Norge forskånet fra et terrorangrep. I etterkant ble det besluttet at det skulle foretas en evaluering av berørte departementer og deres underliggende virksomheters håndtering av hendelsen. JD fikk i oppdrag å sammenstille evalueringene.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk