Last ned som PDF

57 sider

0.62 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen

Evaluering

Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen sluttrapport

Hensikten med evalueringsoppdraget har vært å systematisere informasjon om arbeidsgivers praksis i oppfølgingen av sykmeldte ansatte, samt at man ønsker å få vite mer om kvaliteten på arbeidsgivers innsats i sykefraværsoppfølgingen. Vi har i denne evalueringen sett på praksis og arbeidsgivers behov for bistand i sykefraværsoppfølgingen. Vi har også sett på NAVs rolle og arbeidsgivernes samarbeid med andre aktører. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med 81 arbeidsgivere og en rekke representanter for NAV lokal. Arbeidsgiverne representerte både IA-virksomheter og virksomheter uten IA-avtale i fem utvalgte kommuner i landet.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)