Last ned som PDF

158 sider

1.21 MB

Forsiden av dokumentet Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv

Evaluering

Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv

Med bakgrunn i en rekke omtalte varslingssaker både internasjonalt og nasjonalt har temaet ”whistleblowing” eller på norsk "varsling" de senere år mottatt stadig økende oppmerksomhet blant allmennheten, i media og innenfor forskning. I den foreliggende studien, som omhandler varsling i Norge, er hensikten todelt. Det første formålet er å undersøke utbredelse og omfang av kritikkverdige forhold og forseelser i norsk arbeidsliv, mens studiens andre formål er å kartlegge arbeidstakeres erfaringer med varsling om slike kritikkverdige forhold. Undersøkelsen er bygget opp ut i fra tilsvarende internasjonale studier av whistleblowing. Utvalget undersøkelsen baserer seg på er trukket fra et tilfeldig utvalg av den norske befolkning slik dette fremkommer i skatteregisteret.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Stig Berge Matthiesen, Brita Bjørkelo og Morten Birkeland Nielsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-91-71346-5