Last ned som PDF

25 sider

0.25 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsgrunnlag for fremtidig satsing på bioteknologi

Forhåndsutredning

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig satsing på bioteknologi Rapport fra Biotek 2012

For å legge til rette for en god utvikling av norsk bioteknologi fra 2012, er det gjennomført en åpen og inkluderende prosess med alle aktører. Prosessen har vært rettet mot å identifisere områder hvor norsk bioteknologi har mulighet til å bidra til å løse samfunnsutfordringer og til å styrke nasjonal verdiskaping. En ambisjon har vært å legge grunnlag for en bred samfunnsdialog om utfordringer og muligheter knyttet til forskning, innovasjon og næringsutvikling med grunnlag i bioteknologisk metode og kunnskap. Utredningsarbeidet har også inkludert analyser av en rekke nasjonale og internasjonale policydokumenter og evalueringer.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk