Last ned som PDF

38 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST

Evaluering

Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST sluttrapport

”Overgang studier – arbeidsliv” har vært et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), NAV Sør-Trøndelag og Gjensidige Forsikring. Prosjektet har hatt som formål å utvikle gode metoder for å bistå studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU og HiST i overgangen mellom studier og arbeidsliv. Bakgrunnen for dette prosjektet har vært et ønske om å identifisere barrierer, utvikle virkemidler og iverksette tiltak som gir studenter med funksjonsnedsettelser like vilkår som andre til å ta del i yrkeslivet etter endt utdanning. Hovedmålsetting i prosjektperioden har vært å bidra til at prosjektets deltakere får relevant arbeid eller arbeidspraksis etter endt utdanning. Et annet hovedmål har vært at erfaringene prosjektet gir, skal bidra til å øke veiledningskompetansen hos utdanningsinstitusjonene med hensyn til utfordringer og muligheter i overgangen til jobb.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

NTNU

Språk

norsk (bokmål)