Last ned som PDF

87 sider

3.62 MB

Forsiden av dokumentet Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017

Vedlegg

Statusrapport

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017

Kunnskapsdepartementet presenterer med dette den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning. Rapporten har i år fått en mer konsentrert form med vekt på sentrale temaområder, indikatorer og utviklingstrekk. Informasjon som tidligere fantes i hovedrapporten, er flyttet til vedlegget. Der finnes i tillegg alle resultater i universitets- og høyskolesektoren fordelt på den enkelte institusjon. Dette er angitt for hvert kapittel

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Forfatter

Hild Marte Bjørnsen mfl.

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

høyere utdanning