Last ned som PDF

24 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Offentlig styring og planlegging

Kartlegging

Offentlig styring og planlegging Funn fra forskningen 2011-2015

Denne oppsummeringen er skrevet på oppdrag fra programstyret for Forskningsrådets program Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Oppdraget bestod i å oppsummere åtte prosjekter under DEMOSREG som har handlet om offentlig styring og planlegging. Samfunnet blir stadig mer komplekst med utfordringer som griper på tvers av tradisjonelle sektor- og forvaltningsinndelinger. Handlinger og hendelser på ett område kan få tilsiktede så vel som utilsiktede virkninger på helt andre områder og over store avstander. Behovet blir derfor større for mekanismer som kan bidra til å samordne og avstemme de ulike virksomhetene på tvers av både sektorer og beslutningsnivåer. DEMOSREG griper fatt i to sider av denne problematikken under temaet offentlig styring og planlegging i programplanen: Utviklingen av nye styringsformer som utfordrer de tradisjonelle hierarkiske styringsprinsippene; og planlegging for bærekraftig utvikling gjennom endringer i plan- og bygningsloven.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk