Last ned som PDF

114 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Like sikkert som snø

Evaluering

Like sikkert som snø arbeidskvalifisering som del av soning

Rapporten drøfter resultatene av et forskningsprosjekt om ulike sider ved arbeid og yrkeskvalifisering i forbindelse med aktivitetsplikten under soning av dommer i norske fengsler. Fokuset er spesielt rettet mot innsattes vurderinger og erfaringer med deltakelse i de ulike former arbeidstilbud som tilbys domfelte. Målet har vært å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker muligheter, vurderinger og valg av arbeidstilbud og muligheter til yrkeskvalifisering under soning. Den metodiske tilnærmingen tilnærmingen har vært personlige intervjuer med innsatte og ansatte. Til sammen har vi intervjuet 45 innsatte og 31 ansatte i ni forskjellige fengsler i ulike deler av landet.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Lise Lien og Terje Olsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321