Last ned som PDF

25 sider

0.12 MB

Forsiden av dokumentet Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk?

Evaluering

Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk?

Rapporten er en metaundersøkelse av virksomhetseksempler der formålet er å undersøke hva vi kan lære av gode eksempler om god praksis på seniorpolitikkområdet. For å besvare spørsmålet om hva vi kan lære av gode eksempler som læringsform har AFI systematisert og analysert databasene til Senter for Seniorpolitikk og Idébanken - inkluderende arbeidsliv. For å undersøke hva som er god praksis på seniorpolitikkområdet har det blitt gjennomført en oppfølgingsstudie av et utvalg eksempelvirksomheter. Undersøkelsen ble gjennomført i form av telefonintervjuer med kontaktpersoner fra 19 virksomheter. I telefonintervjuene ble det lagt vekt på å fremskaffe kunnskap om hvilke mål og tiltak virksomheten har for sitt arbeid med å få flere av de eldre arbeidstakerne til å stå lenger i jobb, hvilke resultater dette har gitt, og hva virksomhetene anser som suksesskriterier for god praksis og gode resultater.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Trude Steinum

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-228-8