Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

Evaluering

Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjen­nomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud (Dokument 8:13 S, 2016–2017). For å bidra til et kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, har Kulturrådet gjennomført en spørreundersøkelse blant alle museer med driftsmidler fra Kulturdeparte­ mentet (KUD). Undersøkelsen er gjennomført i dialog med departementet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

Kulturdirektoratet

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

reform

Analysekriterier

samstemthet