Last ned som PDF

173 sider

1.83 MB

Forsiden av dokumentet Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet

Evaluering

Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet

Det faktum at Norge har høye lønnskostnader og høyt utdannet arbeidskraft – gjør at norske bedrifter først og fremst må bygge sine konkurransefortrinn på en jevn strøm av innovasjoner og vedvarende utvikling av de ansattes kompetanse. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir et grunnlag for utvikling av elektroniske forretningsprosesser som gir mange nye muligheter for innovasjon. I løpet av ti år har elektroniske foretningsdrift (EF) i ulike former og mellom ulike typer aktører vokst sterkt – og fortsetter å vokse både fordi EF senker transaksjonskostnadene, endrer foretningsprosesser og skaper helt nye produkter og markeder. Internett gir små og mellomstore bedrifter (SMB), som ikke har ressurser til hevde seg i tradisjonelle markedsførings- og salgskanaler, en mulighet til å bli mer synlige i markedet og kan dermed bedre sin konkurransekraft. Elektronisk foretningsdrift bør etter vår mening derfor ha en sentral plass i INs fremtidige strategi. Formålet med evalueringen har både vært å evaluere BIT-programmet, og se BIT i lys av en fremtidig strategi for området EF i IN.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Pål Børing, Anders Ekeland og Nils Henrik Solum

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7218-512-1