Last ned som PDF

96 sider

1.72 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Studie

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Dette er første rapport i forskningsprosjektet «Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen», et samarbeidsprosjekt mellom NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning, Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet skal vare fram til 2015 og ta for seg ulike temaer knyttet til kvalitet og kvalitetsarbeid i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 inneholder litteraturgjennomgang, kunnskapsgrunnlag og perspektiver for den videre studien. Rapporten er ikke basert på ny forskning eller nye data, men er tenkt som en introduksjon til forskningsfeltet og prosjektet. Den inneholder fire tematiske kapitler hvor forskerne presenterer litteraturgjennomgang, kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver på en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), FAFO, Universitetet i Bergen og OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Håkon Høst

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272188367

Tema

utdanning og forskning