Last ned som PDF

24 sider

1.51 MB

Forsiden av dokumentet Demokrati og politisk deltakelse

Statusrapport

Demokrati og politisk deltakelse Funn fra forskningen 2011-2015. Demokrati, styring og regionalitet - DEMOSREG

Denne oppsummeringen er skrevet på oppdrag fra programstyret for Forskningsrådets program Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Oppdraget bestod i å oppsummere primært to prosjekter som har handlet eksplisitt om deltakelse og demokrati, samt vurdere i hvilken grad fire andre nevnte prosjekt hadde produsert faglige bidrag relevant for det tema rapporten omhandler.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035553

Tema

statsforfatning og demokrati utdanning og forskning