Last ned som PDF

181 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Midtveisevaluering av Arena-programmet

Evaluering

Midtveisevaluering av Arena-programmet

I samarbeid med Forskningsrådet iverksatte det som dengang var SND høsten 2000 prosjektet Regionale innovasjonspiloter for å bidra til utviklingen av regionale næringsklynger. I 2002 fikk satsinger programstatus og skiftet navn til Arena - Innovasjon i nettverk. SND/Innovasjon Norge har i hele perioden vært operatør for programmet. I denne midtveisevalueringen fokuserer vi på perioden som program, dvs 2002-2006. Programmet har henvendt seg til regionale næringsmiljøer, og pr oktober 2006 var det iverksatt 26 hovedprosjekter. Det samlede tilskuddet til de enkelte prosjektene fra programmet har i de fleste tilfeller vært på 5-7 millioner kroner, dvs årlige tilskudd på 1,7 - 2,3 millioner kroner. Normalt skal prosjektene være treårige. Samlet har disse prosjektene fått et tilskudd på ca 124 millioner kroner fra programmet (inkludert støtte til forstudie/forprosjekt).

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Stig-Erik Jakobsen, Knut Onsager og Aksel Rokkan

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-491-0501-4