Last ned som PDF

45 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling

Evaluering

Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner

Prosjektet Kommunene som førstelinje for småskala næringsutvikling (Kommuneprosjektet) har satt i gang en fornyingsprosess når det gjelder lokalt næringsutviklingsarbeid. Fra nasjonalt nivå er det betydelige forventninger til kommunene som samfunns- og næringsutvikler. Kommunen er nærmest innbyggerne og det lokale næringslivet og har et ansvar for å utvikle robuste lokalsamfunn. En konsekvens av dette må være at Innovasjon Norge, berørte departementer og KS bør gjennomføre en samlet strategi og tiltakspakke for å gi kommunene muligheter for ny giv i kommunalt næringsutviklingsarbeid. Kommuner eller kommuner i samarbeid som har vilje og evne bør stimuleres til å ta et større ansvar for oppfølging av gründere og småbedrifter.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utførere

Econ Nordic og Nordlandsforskning

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-893-0