Last ned som PDF

26 sider

0.76 MB

Forsiden av dokumentet Forskningssatsingen Grunnlovsjubileet 2014

Statusrapport

Forskningssatsingen Grunnlovsjubileet 2014 Sluttrapport 2010–2014

Kunnskapsdepartementet ga i tildelingsbrev for 2010 Forskningsrådet i oppdrag å sette i gang en fireårig forskningssatsning innenfor en ramme av inntil 40 mill. kroner i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014. Forskningssatsningen skulle bidra til å belyse viktige problemstillinger knyttet til konstitusjonen og folkestyret. Både jubileet og forskningen skulle styrke norske forskningsmiljøer og få frem Norges rolle som drivkraft i utviklingen av demokrati og rettsstatsprinsipper. Grunnlovssatsingen har ført til en vesentlig styrking av de norske rettshistoriske miljøene og til et tettere samarbeid mellom disse og historikermiljøene, både i Norge og i Norden. Forskergruppene har også fått internasjonalt nedslag gjennom seminarer og internasjonale publikasjoner. I tillegg har grunnlovssatsingen gjennom utstrakt formidlingsvirksomhet bidratt til å styrke kunnskapsgrunnlaget for 200-års jubileet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212034662

Tema

Kultur, idrett og frivillighet utdanning og forskning

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

måloppnåelse fremdrift nytte-kost