Last ned som PDF

40 sider

0.45 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av tiltak på sykefravær

Evaluering

Effekter av tiltak på sykefravær

Prosjektet har som formål å sammenfatte erfaringer med bedriftsinterne tiltak mot sykefravær med den hensikt å gjennomføre en metaanalyse av tiltakenes effekt. En gjennomgang av studier gjort på tiltak i nordiske bedrifter viser imidlertid at den vitenskapelige rapporteringen varierer på så mange dimensjoner at en metaanalyse av studiene ikke er meningsfull. Metaanalysene i rapporten tar derfor utgangspunkt i materialet til Idébanken - inkluderende arbeidsliv om tiltak mot sykefravær gjennomført ved bedrifter. Også dette materialet er imidlertid mangelfullt og lite systematisert. Metaanalysene bør derfor like mye oppfattes som demonstasjon av metoden enn som en pålitelig estimering av tiltakenes vektede gjennomsnittseffekt.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Kåre H. H. Skollerud

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0934-4