Last ned som PDF

125 sider

0.72 MB

Forsiden av dokumentet Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid

Evaluering

Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder

Denne rapporten ble skrevet i forbindelse med prosjektet "Jeg blir", som var et aksjonsforskningsprosjekt som ble initiert av Utdanningsforbundet i Aust-Agder. Målet var å skape kunnskap om hvordan en kan øke mestringsopplevelsene til medarbeidere i skoler og barnehager, slik at de vil stå lengre i jobb. Kommunene Arendal, Tvedestrand og Froland i Aust-Agder har høstet erfaringer i en periode på 2,5 år. Det er lite som tyder på at eldre arbeidstakere kan betraktes som en svak gruppe som trenger spesiell tilrettelegging for å delta i arbeid. Noen eldre arbeidstakere vil ha behov for personlig tilrettelegging, men dette vil også gjelde for ungre medarbeidere. Prosjektets tilnærming ble derfor aldersuavhengig.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Agder

Forfattere

Atle Svendal og Arne August Larsen

Språk

norsk (bokmål)