Last ned som PDF

84 sider

4.12 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport fra Nordområdeutvalget

Forhåndsutredning

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget

Utenriksministeren etablerer Nordområdeutvalget for å få råd om hvordan det handlingsrom som følger av utviklingen i nordområdene, kan utnyttes for å ivareta norske interesser, og særlig med sikte på å bedre grunnlaget for verdiskaping i de nordlige landsdeler.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Utenrikssaker

Analysekriterier

utfordringsbildet