Last ned som PDF

284 sider

1.61 MB

Forsiden av dokumentet Et liv jeg ikke valgte

Evaluering

Et liv jeg ikke valgte om unge uføre i fire fylker

Prosjektet har sin opprinnelse i at Agderfylkene topper uførestatistikken blant unge i Norge. Rapporten dokumenterer feltarbeidet som ble utført i fire fylker i løpet av 2008. Med utgangspunkt i tidligere forskning ble fire problemstillinger stilt. Problemstillingene søker å belyse om det er noe særegent ved unge på Agder eller om det er noe spesielt ved tjenesteapparatet, legene eller tjenestetilbudet på Agder som kan forklare statistikken. For å ha referanse ble to kontrastfylker valgt, samt et fylke med nær lik uførestatistikk til Agderfylkene.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7602-129-5