Last ned som PDF

56 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS

Evaluering

Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS

Evalueringen av implementeringen av den sentrale samarbeidsavtalen gjennom de fylkesvise avtalene har fulgt utviklingen i fylkene fra slutten av 2008 til utgangen av 2009. I denne perioden har samtlige fylker fått på plass avtaler om samarbeid og dermed nådd målsettingen for implementeringen av avtalen: at alle NAV fylkesledd skal ha inngått avtale med fylkeskommunene. Evalueringen viser at fylkesvise avtaler har ført til mer intensivt og systematisert samarbeid mellom partene enn det som tidligere var tilfelle. Det er imidlertid variasjon mellom fylkene med hensyn til omfanget av dette, noe som i stor grad sammenfaller med hvor stor grad av samarbeid det var før avtalen ble inngått. Det er ennå gevinst å hente på å utvikle samarbeidsformer og -arenaer videre.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Trond Buland, Brita Bungum, Christin Tonseth og Ida Holth Mathiesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-04864-3