Last ned som PDF

9 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Evalueringsprogrammet 2018-2020

Evaluering

Evalueringsprogrammet 2018-2020

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har evalueringsavdelingen et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Avdelingen styres av egen instruks og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor. Evalueringene skal: gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings og gjennomføringsansvaret gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige metoder og prinsipper søke å belyse relevante problemstillinger fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres bidra til en konstruktiv og åpen debatt Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med andre aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker. Formuleringene i regjeringens meldinger og budsjettproposisjoner til Stortinget har dannet et viktig utgangspunkt for dette arbeidet. Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. Programmet og status for de planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690521