Last ned som PDF

63 sider

0.34 MB

Forsiden av dokumentet Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer

Evaluering

Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009

Rapporten er en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer med å delta i prosjektet "Jeg tør"- inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer. Den viktigste målsettingen var at deltakerne, i prosjektet kalt aktører, skulle oppleve personlig vekst, mestring og et større handlingsrom gjennom å delta i utvikling av og oppsetting av et teaterstykke. Målgruppen var unge mennesker som hadde falt ut av arbeidslivet eller manglet arbeidslivserfaring på grunn av psykiske problemer. 14 aktører ble inkludert i prosjektet etter intervju med prosjektleder. Deres deltakelse var å forstå som arbeidstrening og var et fullt uketilbud organisert som heldagsskole med ulike fag på timeplanen.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Sørøst-Norge

Forfattere

Ellen Andvig og Anne Lyberg

Språk

norsk (bokmål)