Last ned som PDF

44 sider

2.01 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær

Evaluering

Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur

Helserelatert marginalisering og utestenging fra arbeidslivet har vært et viktig tema i Norden i mange år. Alle de nordiske landene har en rekke arbeidsrettede virkemidler i forhold til sykefravær og uførhet. Dokumentasjonen av effekten av mange av disse er imidlertid uklar og uoversiktlig. Målet med studien: (1) Å gi en kunnskapsbasert oversikt over utvalgte arbeidsrettede tiltak for brukere med helseproblemer; gradert sykmelding, aktiv sykmelding, tilretteleggingstilskudd, arbeidsplass-vurdering, dialogmøter og individuell oppfølging. (2) Å beskrive kjennetegn ved og erfaringer med disse arbeidsrettede tiltakene.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Kjersti Lunde Ellingsen, Elisabeth Kiær, Merete Labriola og Randi Aas Wågø

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-490-0675-5