Last ned som PDF

124 sider

1.18 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Politiets utlendingsenhet

Evaluering

Evaluering av Politiets utlendingsenhet

Etter fire års drift er Politiets utlendingsenhet (PU) evaluert av Statskonsult. Bakgrunnen for opprettelsen var høye asylankomster, og behov for å sentralisere og effektivisere bl. a. registrering og uttransportering av asylsøkere. Evalueringen ser på PUs rolle og oppgaver i forhold til andre aktører på utlendingsfeltet, herunder politidistriktene og KRIPOS. Statskonsult har også sett på interne forhold i PU, slik som organisering, kompetanse og styring. Det er gjennomført intervjuer med samarbeidspartnere, en spørreundersøkelse overfor politidistriktene og en spørreundersøkelse blant alle ansatte. Statskonsults funn er bl. a. at opprettelsen av PU har vært et godt grep. Det er imidlertid behov for mer dialog mellom PU og brukerne av PUs tjenester når det gjelder hva PU skal bistå med, særlig når antall asylsøkere er lavt. Mye internt utviklingsarbeid i PU er ikke fullført, og PU bør bl. a. kartlegge og utvikle kompetansen sin. Antall enheter kan reduseres, og styringen bør bli mindre ad hoc.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Inger Johanne Sundby, Peter Chr. Bøgh og Mette Haarstad

Språk

norsk (bokmål)