Last ned som PDF

36 sider

0.51 MB

Forsiden av dokumentet Hva vet og hva mener
norske ungdomsskoleelever om
holocaust, nazisme og rasisme?

Kartlegging

Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om holocaust, nazisme og rasisme?

Oppgavene i tilleggsundersøkelsen er utviklet for å vise elevenes kunnskap om grunnleggende forhold omkring nazisme, konsentrasjonleire, jødeutryddelsene og begrepet Holocaust. Elevenes svar på på oppgavene tyder på at de har gode kunnskaper om de grunnleggende trekk ved de begrepene og fenomenene kartleggingen tar opp. Åtte av ti elever på 9. trinn (med gjennomsnittalder 14,7 år) har kjennskap til folkemordet på jødene som begrepet Holocaust viser til – selv om bare 13 % sier at de vet mye om betydningen av selve ordet Holocaust. De aller fleste elevene har kjennskap til hovedkjennetegn ved nazismen og nazismens symboler.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Rolf Mikkelsen, Dag Fjeldstad og Jon Lauglo

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788290904925