Last ned som PDF

120 sider

5.86 MB

Forsiden av dokumentet Med rett til å varsle

Evaluering

Med rett til å varsle men hjelper det, og er det lurt?

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse besvart av 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor vinteren 2010. Omfanget av kritikkverdige forhold, om arbeidstakere varsler, om det hjelper å varsle og hva som skjer med arbeidstakere som varsler er noen av spørsmålene som blir besvart. I tillegg ser rapporten på hvor godt kjent norske arbeidstakere er med varslerbestemmelsene. Har norske virksomheter etablert rutiner for varsling på arbeidsplassen, i tråd med arbeidsmiljøloven? Hva er topplederes befatning med varslersaker?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

FAFO

Forfatter

Sissel C. Trygstad

Språk

norsk (bokmål)