Last ned som PDF

18 sider

1.31 MB

Forsiden av dokumentet Satsing på sykkeltrafikk

Kartlegging

Satsing på sykkeltrafikk Spørsmål til medlemmer i Sykkelbynettverket 2016 (kommuner og fylkeskommuner)

Tema for undersøkelsen er hvordan kommuner og fylkeskommuner som er medlem av Sykkelbynettverket arbeider for økt sykling. Det stilles spørsmål om sykkelsatsingen, tiltak, drift- og vedlikehold, samarbeid/organisering og prioriteringer. Informasjonen vil bidra til mer målrettet arbeid i Sykkelbynettverket. Hele 72% av svarer at de har stort utbytte av å være med i Sykkelbynettverket. Over 80% svarer at det foreligger plan for hovednett for sykkeltrafikk, men det står fremdeles igjen mye arbeid før disse er ferdig tilrettelagt. En fjerdedel oppgir at de har tilrettelagt mer enn halvparten av hovednettet. Her vil det trolig skje en stor utvikling de nærmeste årene nå når planene er vedtatt. Av infrastrukturtiltak er det fremdeles mest utbredt med gang- og sykkelveger, men 59% oppgir at de også benytter sykkelveg med fortau og 18% benytter sykkelekspressveg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Hege Herheim Tassell

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon