Last ned som PDF

28 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus

Evaluering

Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo i oppdrag å analysere effekter av bruk av anbud i helseregionene etter sykehusreformen, og drøfte alternative modeller for bruk av private leverandører, herunder mulige effekter på prioritering, kvalitet, kostnadseffektivitet og kostnadskontroll. Rapporten viser at dersom private sykehus fritt skal kunne finansieres av det offentlige, uten bruk av anbud som i dag, vil det bety mindre penger og redusert aktivitet ved de offentlige sykehusene. Rapporten viser også at køene ikke blir borte ved kortsiktig å bevilge penger til å behandle flere pasienter, men at økt aktivitet vil øke etterspørselen over tid. I 2011 brukte helseregionene om lag 11 milliarder kroner på kjøp av helsetjenester fra private leverandører. På bakgrunn av dette ga departementet professor Terje P. Hagen i oppdrag å analysere effekter av å bruke anbudskonkurranser i helseregionene og drøfte alternative modeller for bruk av private leverandører.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfatter

Terje P. Hagen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Helse og omsorg

Analysekriterier

virkning/effekt