Last ned som PDF

177 sider

0.45 MB

Forsiden av dokumentet Kjønnslemlestelse i Norge

Evaluering

Kjønnslemlestelse i Norge

Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak. Det foreligger imidlertid metodiske begrensninger i å undersøke omfanget. Kjønnslemlestelse er straffbart, og åpenhet om tema er derfor begrenset. Det er derfor gjennomført to alternative tilnærminger til spørsmålet om omfang: 1) En analyse av befolkningsstatistikken. 2) En bred kartleggingsstudie av kjente tilfeller av kjønnslemlestelse i barnevernet, helsetjenesten, skoler og barnehager. I tillegg til omfang gir kartleggingsundersøkelsen innsikt i rutiner og kompetanse som barnevernet, helsetjenesten og skoler og barnehager besitter for å avdekke tilfeller av kjønnslemlestelse.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Hilde Lidén og Tonje Bentzen

Språk

norsk (bokmål)