Last ned som PDF

150 sider

18.18 MB

Forsiden av dokumentet Bærekraftige betongkonstruksjoner

Studie

Bærekraftige betongkonstruksjoner Reduksjon av klimagassutslipp ved bygging av Statens vegvesens betongkonstruksjoner

Rapporten omhandler hvilken effekt konstruksjonsvalg har på klimagassutslipp. Det er foretatt sammenligninger av dagens klimagassutslipp med 1990-nivå. Rapporten gjennomgår konsekvenser av forskjellige valg. Det er konkludert med at det er mulig å påvirke et prosjekts klimagassutslipp i alle planfaser.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norconsult Norge AS

Forfatter

Ketil Søyland

Språk

norsk (bokmål)