Last ned som PDF

97 sider

4.54 MB

Forsiden av dokumentet Statskog SFs skogvirksomhet

Forhåndsutredning

Statskog SFs skogvirksomhet Utredning av privatisering av foretakets skogvirksomhe

I foretaksmøte 10. oktober 2014 i vedtak 14/14, fikk Statskog SF i oppdrag å forberede privatisering av foretakets skogvirksomhet gjennom utredninger som skal belyse ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer eller gjennom videreføring og en eventuell utvidelse av det pågående arronderingssalget. Foretaket skal belyse økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Ved en privatisering av Statskogs skogarealer gjennom selskapsetablering, vil konsekvensene avhenge av hvor stor eierandel Statskog har i selskapene. I et privatiseringsalternativ der Statskog innehar en betydelig eierandel i skog AS, vil konsernet fortsatt kunne opprettholde en robust økonomi som grunnlag for videre drift og utvikling. En helprivatisering vil gi et betydelig underskudd. Dette vil enten føre til behov for finansiering, eller betydelig reduksjon i kapasitet, nivå og kvalitet på forvaltningen av statens utmarkseiendommer. Styret mener at en ved en full privatisering bør vurdere om dagens organisering er den riktige.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Statskog SF

Språk

norsk