Last ned som PDF

65 sider

21.14 MB

Forsiden av dokumentet Dobbeltspor Sandnes-Stavanger

Evaluering

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger

Kvalitetssikringen av prosjektet Dobbeltspor Sandnes-Stavanger er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kvalitetetssikringen er gjennomført i perioden juni til september 2005, forut for planlagt storingsbehandling av prosjektet. Transportøkonomisk institutt har bidratt med kvalitetssikringen av nyttekostnadsanalysene for prosjektet. Hensikten med kvalitetssikringen er å gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet. Prosjektet inngår i forslag til Nasjonal Transportplan 2006-2015 i planperioden 2006-2009.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Dovre Group Consulting AS

Språk

norsk (bokmål)