Last ned som PDF

108 sider

2.67 MB

Forsiden av dokumentet Riksvegutredningen 2015

Forhåndsutredning

Riksvegutredningen 2015

Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i foreliggende rapport. Hensikten med dette utredningsarbeidet har vært å analysere utfordringene og de langsiktige behovene for utvikling av riksvegnettet fram mot 2050. Riksvegutredningen inneholder ikke økonomiske prioriteringer. Forslag til prioriteringer vil bli presentert i det videre arbeidet med etatenes forslag til Nasjonal transportplan.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)