Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler

Studie

Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler Erfaringer fra Stavanger og Drammen

Fra en rekke forsøk med samleterminaler i europeiske byer rapporteres det om reduksjoner i kjørte km, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. I Norge har blant annet Stavanger og Drammen gjort forsøk på å etablere samleterminaler, uten å lykkes. Det er identifisert en rekke faktorer som påvirker etablering som handler om usikkerhet angående lønnsomhet, effekter på byliv og utslipp, og kommunale roller og virkemiddelbruk. I tillegg ser det ut til at felles problemforståelse, felles hensikt og mål, tilgang til relevant kompetanse og kunnskap, samt forutsigbar og jevn ressurstilgang, vil bidra til å fremme etableringen av samleterminaler. Denne rapporten bygger på erfaringene fra prosessene i disse to byene og hva som har vært barrierer og drivere for å etablere samleterminaler.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Sidsel Ahlmann Jensen, Grunde Haraldsson Wesenberg og Karin Fossheim

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248023289

Tema

Transport og kommunikasjon