Last ned som PDF

59 sider

49.64 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse

KVU/KS1/KS2

Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse endelig rapport 15.09.2005

Hensikten med kvalitetssikringen av prosjketet Lysaker stasjon er, på basis av en uavhengig analyse, å anbefale rammer og styringsmål for prosjektet før forslag om finansieringsramme legges frem for Stortinget. Videre skal analysen angi prosjektets usikkerhetsbilde og beskrive tiltak som kan redusere prosjektets totale usikkerhet og gi oppdragsgiver et styringsredskap for å kunne realisere prosjektet etter forutsetninger som ligger til grunn for søknaden om bevilgninger. I samsvar med prinsippet om usikkerhetsanalyse, og for å møte de krav som er definert i avtalen mellom Ssamferdselsdepartementet og HolteProsjekt, vil følgende kriterier innfris: - Resultatet skal inngis med hvilken sannsynlighet sluttresultatet ikke vil overskride en gitt verdi. Dette resulterer i en beregnet sannsynlighetskurve for sluttresultatet. - Resultatet skal inneholde en liste over de viktigste usikkerhetsforholdene og deres relative bidrag til den totale usikkerhet. - Resultatet skal inneholde en liste over de viktigste tiltak for å redusere usikkerheten i prosjektet.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Holte Consulting AS

Språk

norsk (bokmål)