Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Harmoni innen vide rammer

Evaluering

Harmoni innen vide rammer effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60

Årlig bevilger Kommunal- og regionaldepartementet 1,2 til 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene for regional utvikling. Midlene er plassert i kapittel 551, post 60 på statsbudsjettet. KRD har ønsket å få utviklet et indikatorsystem for hvilke effekter midlene skaper. De har også ønsket å få gjennomført en evaluering av posten. Prosjektet er gjennomført av Oxford Research og NIBR i samarbeid og har inkludert en strategisk analyse, case-studier, utvikling av et effektindikatorsystem, pilotmåling og en samlet drøfting av tilskuddsordningens effekter og utforming.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Oxford Research og Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Harald Furre, Steinar Johansen, Bjørn Brastad og Frants Gundersen

Språk

norsk (bokmål)