Last ned som PDF

66 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet Optimal kontroll av varer av edle metaller

Evaluering

Optimal kontroll av varer av edle metaller

Behovet for fortsatt edelmetallkontroll vurderes. Econ mener den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for kontrollen er svak. men påpeker at kostnadene ved ordningen også er små. På bakgrunn av at en avvikling av ordningen vil medføre enkelte omstillingskostnader og at det ikke kan utelukkes at ordningen i perioder har nytteverdi for bransjen, forbrukere og dermed for samfunnet, anbefales det at Edelmetallkontrollen videreføres som ordning. men omorganiseres ved at den overføres til Justervesenet.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Econ Nordic og Bull & co advokatfirma

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-026-9