Last ned som PDF

76 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Utkantsatsingen

Evaluering

Utkantsatsingen følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment

Utkantkommunesatsingen var rettet mot kommuner med stor nedgang i folketall, mål om at disse kommunene skal ta tak i sin situasjon og sette i verk gode tiltak for å utvikle kommunen. Rapporten er skrevet kort og med lite referanser til teori. Vi har brukt to teoretiske perspektiver som er rapportens røde tråd; læring og makt. Rapporten er bygd rundt disse to perspektivene, med vekt på å beskrive helheten i satsingen og få frem de viktigste erfaringene. For de som er interessert i mer om evalueringen av Utkantprogrammet og vårt teoretiske perspektiv, viser vi til hovedrapporten fra programmet og til de tidligere rapportene fra satsingen. For de som er ute etter detaljer omkring enkeltelementer i satsingen, viser vi til materiale som er utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7602-082-8