Last ned som PDF

120 sider

2.89 MB

Forsiden av dokumentet Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Evaluering

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Det utenrettslige tvisteløsningssystemet fungerer i hovedsak bra. men det er på enkelte punkter rom for forbedringer. Systemet har vokst fram over tid uten noen helhetlig plan. Det er store ulikheter i hvordan tvisteløsningsorganene på ulike vare- og tjenesteområder er organisert og fungerer, og tilsvarende variasjoner i tilbud og effektivitet, uten at dette er saklig/faglig begrunnet. I hvilken grad FTU oppfattes som et nøytralt organ og sammenhengen dette har med FRs rolle som interesseorganisasjon og samtidig forvalter av et offentlig tvisteregelverk, blir også drøftet.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Eivind Stø, Randi Larvik og Eivind Jacobsen

Språk

norsk (bokmål)