Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet På ubestemt tid

Kartlegging

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

Prosjektet kartlegger kommunenes bruk av midlertidige botilbud samt kvaliteten i disse, gjennom en survey til et utvalg kommuner og midlertidige botilbud. I tillegg til å gi en oversikt over bruken av midlertidige botilbud og kvaliteten i disse, gir kartleggingen en oversikt over kommunenes ulike løsninger i saker som involverer vanskeligstilte på boligmarkedet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Katja Johannessen og Evelyn Dyb

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270718894

Tema

Plan, bygg og eiendom