Last ned som PDF

83 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide

Evaluering

Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide

Amathea er en privat stiftelse som har som hovedformål å gi profesjonell rådgivning/veiledning i sammenheng med uplanlagt svangerskap. Rapporten redegjør for hovderesultatene av SINTEF Helses evaluering av stiftelsen. Virksomheten er evaluert i forhold til det som er hensikten med den. Hvilke mål aktiviteten styres etter, hvilke verdier som ligger til grunn og hvilken evne organisasjonen har til å arbeide mot sine målsetninger. Evalueringsprosjektets formål er å gi oppdragsgiver et grunnlag for å vurdere fremtidig drift av tilbudet til Amathea.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Inger B. Scheel, Stine Hellum Braathen og Jan-W. Lippestad

Språk

norsk (bokmål)