Last ned som PDF

26 sider

4.42 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge

Evaluering

Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge

Forbrukersekretariatet har etablert de viktigste rutinene og fått på plass viktige elementer som prosjektoversikt, nettverksoversikt, hjemmesider og kurs. Den faktiske innflytelsen til forbrukersekretariatet på forbrukerrepresentasjonen i standardiseringsprosjekter er det foreløpig vanskelig å konkludere om. Sekretariatet oppleves å ha vært viktig for å introdusere standardisering og standardiseringsmetodikk inn mot Forbrukerrådet på en bedre og mer systematisk måte enn før. En forutsetning for at sekretariatet skal fungere godt er at Forbrukerrådet klarer å formulere sine krav, og følge opp disse.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Ellen Hov Aanæs og Lisbeth Udland Hansen

Språk

norsk (bokmål)