Last ned som PDF

51 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.

Evaluering

Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.

Lovreglene og forskrift om utbyggingsavtaler trådte i kraft 1. juli 2006 etter en periode med kraftig utvikling i bruken av utbyggingsavtaler. Regelverket skulle bidra til å hindre at utbyggingsavtaler utviklet seg til å bli urimelig tyngende og uforutsigbare ved gjennomføring av utbygging. Samtidig skulle regelverket sikre at utbyggingsavtaler kunne brukes som et effektivt gjennomføringsvirkemiddel. Denne rapporten er en undersøkelse om hvordan bruken av utbyggingsavtaler har utviklet seg etter at loven trådte i kraft, og hvordan lov, forskrift og veiledning har virket.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Erik Plathe og Allan Hjorth Jørgensen

Språk

norsk (bokmål)